Text Box: Liên hệText Box: Đối tácText Box: Sản phẩmText Box: Trang chủText Box: Tuyển dụng                                  

                                               

                                                            LOGOS  J

                        Máy xử lư mô ban ngày          

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\Downloaded Web Sites\Milestone Image\LOGOS J single 1.jpg

 

  Cải thiện hiệu suất công việc của laboratory.

Hiện tại, các khoa giải phẫu bệnh số bệnh phẩm bao gồm khoảng 35-50% các mẫu sinh thiết nhỏ (dưới 3 mm) 40-50% mẫu phẫu thuật. Các mẫu ghép, mẫu sinh thiết, mẫu khẩn cần đ̣i hỏi ít  thời gian trong tổng khối lượng công việc cần xử lư. Xử số lượng nhỏ các mẫu sinh thiết đă là công việc  thường xuyên của khoa giải phẫu bệnh. Máy xử mô truyền thống thông thường công suất lớn không thực hiện được các yêu cầu về tốc độ và sự linh hoạt cần thiết để nâng cao hiệu quả công việc cho khoa giải phẫu bệnh.

 

 Chất lượng hảo hạng

LOGOS J xử mẫu sinh thiết với giao thức tối ưu cho chất lượng chuẩn cao nhất

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Colonic biopsy

Colonic biopsy

Microwave processed, H&E
(x 400)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Bowel biopsy

Bowel biopsy

Alcian blue microwave staining of mucin producing cells (x 400)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Breast cells HER2 amplification

Breast cells HER2 amplification

Detection by IHC, processed by microwaves. Hematoxylin counterstain (x 400)

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Breast cells HER2 amplification

Breast cells HER2 amplification

Detection by FISH processed by microwaves. Red-labeled HER2 probe (x 800)

 

Thời gian xử lư mẫu sinh thiết siêu nhanh

 

 

Độ dày mẫu

Giao thức nhanh. Hoàn toàn tự động.

             (đă bao gồm cố định)


Mẫu ghép (< 1mm)                    Thời gian xử trong 36 phút

1 mm                                               Thời gian xử trong 1giờ 16 phút

3 mm                                               Thời gian xử trong 3 giờ 28 phút


Công suất vừa đủ chạy hàng ngày: 48 cassettes

 
 

 

 

 

 


Công việc linh hoạt

Trong ngày, người sử dụng sẽ bắt đầu chạy chế độ đơn tự động với chu tŕnh làm sạch ngắn.  LOGOS J sẽ chạy hoàn toàn tự động mẫu sinh thiết khẩn với công nghệ lai vi sóng chuyên dụng. Sáp nóng chảy sẽ được chuyển tự động đi từ buồng sáp  đến buồng xử để ngâm.

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://www.milestonemedsrl.com/images/milestonemed/products/tissueprocessors/logos-j/single_retort_schema.jpg

Chạy  theo  mẻ  liên  tục  với  xử      công  nghệ  lai vi sóng

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: https://www.milestonemedsrl.com/images/milestonemed/products/tissueprocessors/logos-j/dual_retort_schema.jpg

Xử lư hoàn toàn tự động mẫu tủy xương ít hơn 24 giờ


 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Bone marrow, EDTA, H&E x 100Bone marrow, EDTA, H&E x 100

 

 

Tổng số thời gian xử lư (từ cố định đền vùi paraffin) cho mẫu tủy xương1.8 mm đường kính.

Khử can xi

Nhiệt độ

Thời gian

Formic acid 10%

37°C

4h 11’

Formic acid 10%

50°C

3h 16’

EDTA 10%

37°C

20h 41’

EDTA 10%

50°C

5h 46’

 

 

 

 

 

 

 


Công ty TNHH Y tế Vinh Hưng

Số 5, ngách 52, ngơ 255, đường Nguyễn Khang, tổ 36, phường Yên Ḥa, Quận Cầu Giấy, TP Hà nội.

Tel: 024 66584306        Hotline: 096 166 6561            Email:vinhhungmedical@gmail.com

www.vinhhungmed.com.vn